Norsk Prisbok

Om Norsk Prisbok

Hva er Norsk Prisbok?

Norsk Prisbok er et oppslagsverk for den norske byggebransjen. Et abonnement på Norsk Prisbok er rimelig og holder deg oppdatert på viktige endringer i den norske byggebransjen. 

Stor utbredelse på kort tid

Oppslagsverket har allerede fått mer enn 7.000 brukere i bokform og digitale plattformer og øker stadig. Tilbakemeldingene er gode og bok og app'er har fått et godt fotfeste i markedet. Blant kundene er entreprenører, rådgivere, arkitekter og byggherrer.

Konstruksjoner, priser, livssykluskostnader og carbon footprint

Norsk Prisbok er en oppdatert prisdatabase og inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon vedrørende kostnader for et byggeprosjekt, samt LCC og carbon footprint verdier. Norsk Prisbok følger den kontinuerlige utviklingen i byggebransjen. Boken utgis i papirform én gang året, mens web, app og databaser for programvare utgis to ganger årlig. Innholdet består av mer enn 1900 ferdigkalkulerte elementer, nesten 5000 prislinjer, tider, reseptmengder, livssykluskostnader og carbon footprint verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for stadig økende antall bygningstyper i.h.t NS 3457.

Mange anvendelser

Produktet er designet for å kunne benyttes i flere prosjektfaser – fra kostnadsvurdering i tidligfasen av ett eller flere prosjektkonsepter basert på overordnede nøkkeltall, til vurdering av bæresystem i en bygning og sammenligning av kostnader for ulike ytelse- og kvalitetsvalg.

I tillegg skal Norsk Prisbok ha en fornuftig pris, og således være et svært aktuelt abonnement for både store og små bedrifter med behov og eller interesse for byggøkonomi.