Norsk Prisbok

Hva er Norsk Prisbok?
Norsk Prisbok er et anerkjent og praktisk digitalt oppslagsverk for den norske byggebransjen, som holder deg oppdatert på viktige endringer. I over tyve år har Norconsult Digital i samarbeid med AS Bygganalyse samlet, systematisert og utgitt prisdata for hva det koster å bygge boliger, kontorer, forretningsbygg, parkeringsanlegg, skoler, barnehager, idrettshaller, sykehjem og andre bygg. Prisdata, metodeverk, og anvendbarhet har satt en ny standard og har blitt en sterk referanse i den norske byggebransjen.

Hvorfor abonnere?

Et digitalt abonnement gir deg tilgang til en oppdatert database som inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon vedrørende kostnader for et byggeprosjekt, samt LCC og carbon footprint verdier. Norsk Prisbok følger den kontinuerlige utviklingen i byggebransjen. Databasen inneholder mer enn 1900 ferdigkalkulerte elementer, nesten 5000 prislinjer, tider, reseptmengder, livssykluskostnader og carbon footprint verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for stadig økende antall bygningstyper i.h.t NS 3457. Norsk Prisbok oppdateres to ganger i året.

Hva bruker jeg Norsk Prisbok til?

Produktet er designet for å kunne benyttes i flere prosjektfaser – fra kostnadsvurdering i tidligfasen av ett eller flere prosjektkonsepter basert på overordnede nøkkeltall, til vurdering av bæresystem i en bygning og sammenligning av kostnader for ulike ytelse- og kvalitetsvalg.

Hvordan kommer jeg i gang?

Vi gir deg 10 dagers kostnadsfri tilgang til Norsk Prisbok, klikk her for å bestille. I løpet av prøveperioden vil du få mulighet til å forlenge tilgang, og bestille et 12 mnd. abonnement. Husk at tilgangen er personlig og knyttet til din e-post. Trenger dere mer enn 5 lisenser, kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud.

Du kan så klart bestille 12 mnd. abonnement allerede nå. Det gjør du her