Nyhetsbrev 2024-01

Flere elementer og prislinjer med oppdatert prisnivå

Les om alle nyhetene i 2024-01 databasen her

Les nyhetsbrevet

LCC i Norsk Prisbok

Hva lønner seg hvis du tenker på hele byggets levetid?

Kalkyle av investeringskostnad i et byggeprosjekt er en kjent øvelse. Dog er det lett å se seg blind på investeringskostnad og ende opp med høye kostnader for byggets eier i byggets brukstid. Begrepet Livssykluskostnader (LCC / Life Cycle Cost) tar for seg alle kostnader knyttet til å bygge og eie et bygg. Den nye LCC-modulen er tilgjengelig i ISY Calcus og Norsk Prisbok er beriket med LCC-verdier.

Les mer...

Markedets ledende programvare

for kalkyle og anbudsbeskrivelse

Løsningene ISY Calcus, ISY Beskrivelse, ISY Linker og ISY ByggOffice er markedsledende løsninger for tidligfasekalkyle, anbudsbeskrivelse, enkel prising og entreprenørens kalkulasjon og prosjektstyring. Les mer om hvilke andre ISY Produkter vi kan tilby deg for en bedre arbeidshverdag!

Les mer...