Hvorfor abonnere?

Hvorfor abonnere

For det første koster det ikke mye å være oppdatert - prisen er fortsatt lav for å komme i gang. For det andre står byggebransjen aldri stille!

Prisnivå og byggemetoder

Prisnivået i byggebransjen endres kontinuerlig, i visse markedssituasjoner med store svingninger og i rolige tider med mindre utslag. Nye byggemetoder utvikles og gamle metoder fases ut. Norsk Prisbok holder deg som bruker oppdatert.

Endringer i standarder

De underliggende standardene NS 3420, NS 3450, NS 3451, NS 3453, NS 3454 og NS 3457 gjennomgår også en løpende endringsprosess. Endringer i disse speiles i Norsk Prisbok.

Verdens første oppslagsverk med priser, carbon footprint og LCC

I 2014 inkluderte vi LCC (livssykluskostnader), og Norsk Prisbok ble med det første i sitt slag til å omfatte alle disse tre viktige sidene av byggevirksomhet. LCC finner du som Årskostnader (ÅK) i egen kolonne for alle konstruksjoner. ÅK er beregnet i.h.t NS 3454:2013. For alle bygningstypene vil du finne ÅK i alle sammendrag, og også som en egen oppstilling med NS 3454 kontoplan. Merk at ÅK er gjennomsnittlig årskostnad inkludert alle kostnader fra og med bygging til og med 60 års levetid for bygget. Det benyttes en rente på 4%.

Beregningsmodeller for CO2-utslipp er i stadig utvikling som et “ungt” fagfelt. I Norsk Prisbok kan du gjøre deg kjent med klimagassutslipp for alle typer konstruksjoner. Dette er basert på utslipp som skapes i produksjonsprosessen for basismaterialene. Du kan også studere carbon footprint data for alle de 73 bygningstypene over byggenes levetid der utslipp fra utskifting av konstruksjoner i driftsfasen er medregnet i.h.t hver enkelt konstruksjons levetid.

En sterk referanse

Siden Norsk Prisbok ble lansert i november 2010 har det vært en jevn tilstrømning av brukere, fra riksentreprenører og ledende rådgivermiljøer og arkitekter til håndverkersbedrifter med én ansatt. Tilbakemeldingene er gode, og antall brukere øker jevnt og trutt etter hvert som byggebransjen oppdager Norsk Prisbok.