Vi har samlet og systematisert prisdata siden 2002

Innhold bilde

Redaksjonelt innhold

Norsk Prisbok i bokform inneholder fagartikler innen byggøkonomi i tillegg til prisdata. De enkelte års-utgaver av boken inneholder en mini-lærebok i byggøkonomi, og diverse fagartikler. Artiklene er også tilgjengelig i web ved innlogging.

Prisdata på fire ulike nivåer

  • Sammendrag av pris, årskostnad og carbon footprint (CO2-utslipp fra materialer og energi) for de ulike bygningstyper
  • Mer enn 1900 elementer (sammensatte konstruksjoner) med enhetspriser, LCC-verdier, CO2-ekvivalenter, enhetstider, reseptmengder, materialpris, UE-priser og arbeid
  • Detaljert oppbygging av elementene i form av prislinjer på NS 3420 nivå
  • Fagsortert oversikt over samtlige prislinjer med priser, LCC og carbon footprint

Vi har samlet, systematisert og utgitt prisdata siden 2002

Siden 2002 har vi i samarbeid med AS Bygganalyse samlet, systematisert og utgitt prisdata for hva det koster å bygge boliger, kontorer, forretningsbygg, parkeringsanlegg, skoler, barnehager, idrettshaller, sykehjem og andre bygg. Prisdata, metodeverk, og anvendbarhet har satt en ny standard og har blitt en sterk referanse i den norske byggebransjen.

Frittstående oppslagsverk – bred anvendelse

Norsk Prisbok i ulike formater har et annet og bredere bruksområde enn et fullt kalkyleverktøy. Boken kan bl.a. brukes til å orientere seg om enkeltpriser, LCC-verdier og CO2-utslipp for en enkelt konstruksjon, til å sammenligne to alternativer i pris og klimavennlighet - og mye mer.

Les mer om ISY-løsninger som benytter innholdet i Norsk Prisbok

ISY Calcus og ISY Beskrivelse er to av ISY produktene som benytter Norsk Prisbok sine tall. Les mer om løsningene her