Vi har samlet og systematisert prisdata siden 2002

Hva koster det…?
Innhold bilde

Redaksjonelt innhold

Norsk Prisbok i bokform inneholder fagartikler innen byggøkonomi i tillegg til prisdata. De enkelte års-utgaver av boken inneholder en mini-lærebok i byggøkonomi, og diverse fagartikler. Artiklene er også tilgjengelig i web ved innlogging.

Prisdata på fire ulike nivåer

  • Sammendrag av pris, årskostnad og carbon footprint (CO2-utslipp fra materialer og energi) for de ulike bygningstyper
  • Mer enn 1800 elementer (sammensatte konstruksjoner) med enhetspriser, LCC-verdier, CO2-ekvivalenter, enhetstider, reseptmengder, materialpris, UE-priser og arbeid
  • Detaljert oppbygging av elementene i form av prislinjer på NS 3420 nivå
  • Fagsortert oversikt over samtlige prislinjer med priser, LCC og carbon footprint

Vi har samlet, systematisert og utgitt prisdata siden 2002

Siden 2002 har vi i samarbeid med AS Bygganalyse samlet, systematisert og utgitt prisdata for hva det koster å bygge boliger, kontorer, forretningsbygg, parkeringsanlegg, skoler, barnehager, idrettshaller, sykehjem og andre bygg. Prisdata, metodeverk, og anvendbarhet har satt en ny standard og har blitt en sterk referanse i den norske byggebransjen.

Frittstående oppslagsverk – bred anvendelse

Norsk Prisbok i ulike formater har et annet og bredere bruksområde enn et fullt kalkyleverktøy. Boken kan bl.a. brukes til å orientere seg om enkeltpriser, LCC-verdier og CO2-utslipp for en enkelt konstruksjon, til å sammenligne to alternativer i pris og klimavennlighet - og mye mer.

Norsk Prisbok finner du også i markedets ledende programvare for kalkyle og beskrivelse

Prisdatabasene var i mange år kun tilgjengelige i programvaren ISY Calcus, ISY Beskrivelse og ISY ByggOffice. Jevnlig fikk vi tilbakemeldinger fra våre kunder om behovet for et lett tilgjengelig oppslagsverk som hjelp ved alle "de små beslutningene", i diskusjoner, ved undersøkelse og valg av løsninger og i andre situasjoner hvor en bok eller webtjeneste ville være til stor hjelp. Dette var starten på Norsk Prisbok, og konstruksjons- og prisdatabasene i disse verktøyene er fortsatt basert på det samme innholdet som Norsk Prisbok.

Les mer om IT-Løsninger som benytter innholdet i Norsk Prisbok

Hva er nytt?

I 2010 lanserte vi boken, i 2011 lanserte vi app til iPhone, og i 2012 lanserte vi Norsk Prisbok som webtjeneste og iPad-app. I 2014 utviklet vi livssykluskostnader i Norsk Prisbok og forbedret brukergrensesnitt og søkemuligheter. I 2015 fornyet vi iPhone/iPad-appen til et nytt og moderne brukergrensesnitt og lanserte en Android-app i desember.

I 2016 tilpasset vi Norsk prisbok på web, app og i programvare til en ny og forbedret NS 3453 - Spesifikasjon av kostnader og usikkerhet. I 2017 har vi oppdatert også boken med ny layout for å tilpasse oss til den nye standarden. Og vi har gjort det mulig å eksportere utvalgte prisdata fra web-versjonen til Excel (begrensninger gjelder).